16.12.2019 | 6.00 μ.μ.
Ανατολική Αίθουσα Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28
Επιστημονική συνάντηση με θέμα «Οι λαογραφικές και εθνογραφικές μαρτυρίες στην ψηφιακή εποχή: Ιστορικές αποτιμήσεις, δυνατότητες και προκλήσεις» διοργανώνει η Ακαδημία Αθηνών στο πλαίσιο του Σεμιναρίου του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού και των δράσεων του Δικτύου Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες DARIAH-GR/ΔΥΑΣ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00, στην Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28.