Τράπουλα όπου εικονίζονται προσωπικότητες της Ελληνικής Επανάστασης, 1829, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Μελέτη για τη δημιουργία θεματικής ερευνητικής υποδομής με αντικείμενο την Ελληνική Επανάσταση συντάσσει η Ακαδημία Αθηνών στο πλαίσο του δικτύου DARIAH-GR/ΔΥΑΣ και χρειάζεται τη βοήθειά σας! Μάθετε περισσότερα για τους σκοπούς και το αντικείμενο της μελέτης και απαντήστε στο σχετικό ερωτηματολόγιο.