6-7-8 Ιουλίου 2021 | Διαδικτυακά

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά” και η Υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ διοργανώνουν Θερινό Σχολείο με τίτλο “Γλωσσική Τεχνολογία και Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες: μια νέα ερευνητική μεθοδολογία”, το οποίο θα υλοποιηθεί διαδικτυακά στις 6-8 Ιουλίου 2021

Σκοπός του Θερινού Σχολείου είναι να εισαγάγει τους συμμετέχοντες/τις συμμετέχουσες στη Γλωσσική Τεχνολογία και στη νέα ψηφιακή ερευνητική μεθοδολογία στους τομείς των Ανθρωπιστικών και των Κοινωνικών Επιστημών. 

Οι εισηγήσεις του Θερινού Σχολείου οργανώνονται στις εξής θεματικές:

  • Βασικές έννοιες: Γλωσσική Τεχνολογία, Γλωσσικοί Πόροι
  • Συλλογή, επισημείωση και επεξεργασία Γλωσσικών Πόρων
  • Παραδείγματα εφαρμογών Γλωσσικής Τεχνολογίας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
  • Υποδομές Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών.

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε απόφοιτους/-ες και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες,  υποψήφιους/-ες διδάκτορες/-ισσες και μεταδιδάκτορες/-ισσες, ερευνητές/-τριες, μέλη ΔΕΠ και επαγγελματίες από τον χώρο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και της Πληροφορικής και εστιάζει στην αξιοποίηση της Γλωσσικής Τεχνολογίας στο πλαίσιο των ψηφιακών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Η φοίτηση είναι δωρεάν αλλά οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα γίνει επιλογή κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων και των βιογραφικών.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 27 Ιουνίου 2021.