Εάν ανήκετε στην ελληνική ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα των ανθρωπιστικών επιστημών και των τεχνών ή αποτελείτε παραγωγικό συντελεστή στον τομέα της επικοινωνίας, του πολιτισμού ή του τουρισμού, τότε η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ απευθύνεται σε εσάς, χωρίς αυτό βεβαίως να αποκλείει και άλλες κατηγορίες χρηστών. Είτε είστε ερευνητής είτε πανεπιστημιακός, φοιτητής, εκπαιδευτικός, μαθητής ή και επαγγελματίας που πραγματοποιείτε έρευνα σε κάποιον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών ή θέλετε να αξιοποιήσετε γλωσσικούς πόρους και τεχνολογία ή απλώς να ενημερωθείτε για τις εξελίξεις στους τομείς αυτούς, η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ είναι η ψηφιακή υποδομή που θα σας υποστηρίξει σε αυτό.